За въпроси и контакт с нас:+359 44 623744

Новини и събития

ОБЯВА ТЪРГ-ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

Във връзка с изпълнение на договор BG-RRP-3.004-0224 „Технологична модернизация в предприятието“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация, АЙГРУП ООД

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител с публична покана за доставка на оборудване с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана линия за производство и опаковане на сухи кърпи - 1 бр

Необходимо е линията да има възможност за автоматизирано извършване на всички операции - от поставянето на целулоза, през оразмеряването, нагъването и поставянето в опаковка от фолио по начин, който предполага лесно изваждане, както и икономично използване, както и опаковане на готовите продукти в стекове с предварително зададен брой опаковки.

Максимална цена: 650 000 лв без ДДС

Документацията за участие в процедурата може да бъде изтеглена от тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/2cc000e6-71b2-4039-b38f-3eef82857451

 

Краен срок за подаване на оферти: 08.06.2023г, 23:59ч

Още новини